Putno zdravstveno osiguranje

Ako se spremate za putovanje, prikupljate potrebnu dokumentaciju, putne isprave, brošure, turističke vodiče i mape, obavezno razmislite i o polisi PUTNOG OSIGURANJA.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja će omogućiti Vama i Vašoj porodici da putujete mirno i da ne razmišljate o troškovima koje mogu izazvati iznenadne bolesti ili povrede na putu. Nemojte zaboraviti da troškovi medicinske i putne asistencije u inostranstvu mogu biti veoma skupi, a da kupovinom polise putnog zdravstvenog osiguranja te troškove umesto Vas plaća osiguravajuća kuća.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja se može kupiti isključivo pre polaska na putovanje, a nikako za vreme putovanja i posle prelaska državne granice. Polisa počinje da važi onog trenutka kada pređete granicu i nadjete se na teritoriji druge države.

Market Tours je u saradnji sa osiguravajućom kućom Wiener Stadtische omogućio putnicima da polise PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA mogu kupiti u našoj poslovnici po istim cenama i uslovima osiguranja kao i u sedištu ove osiguravajuće kuće. Svakako Vam savetujemo i preporučujemo da se osigurate polisom putnog osiguranja pre polaska na put.

Zašto Vam je potrebno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu?

  • Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalnu zaštitu.
  • U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta.
  • Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Naša polisa traje koliko i Vaša viza i osigurava Vas tokom putovanja i boravka u inostranstvu.
  • U slučaju da vaš zahtev za vizu bude odbijen, imate pravo na 100 % povraćaj premije osiguranja.
  • Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

 

Koje usluge i troškove pokriva polisa putnog osiguranja? 

*Pokriveni realni troškovi – na osnovu Opštih uslova za zdravstveno osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu,
DA – pokriveno maksimalno do navedene osigurane sume u tabeli
/ – nije pokriveno

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće:

Odmah pozovite centar za pomoć na telefon +381 11 222 1 600. Operateri centra za pomoć dostupni su 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i to na srpskom jeziku.

Navedite sledeće podatke:

  • Broj polise
  • Ime i prezime, trenutnu adresu i kontakt telefon
  • Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja vam je potrebna
  • Kratko opišite okolnosti

U slučaju da niste u mogućnosti da nazovete centar za pomoć, pre pregleda lekara ili odlaska u bolnicu, lekaru ili paramedicinskom osoblju ćete pokazati polisu osiguranja kako bi postupili prema Uputstvu za lekare i zdravstvene ustanove u inostranstvu, koje se nalazi na polisi.

Troškove bolničkog lečenja osiguravač će direktno platiti.

U slučaju ambulantnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi.

Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.

Sledite sva uputstva koja dobijete od centra za pomoć, u cilju brže i efikasne intervencije.

Za detaljna objašnjenja molimo Vas da se obratite ovlašćenom agentu i pročitajte Opšte i posebne uslove osiguranja koji predstavljaju sastavni deo zaključenog ugovora o putnom osiguranju.

Procedura u tri najčešće situacije kod pružanja putne asistencije

GSB Help – mobilna aplikacija

Za brzu i efikasnu pomoć tokom boravka u inostranstvu. Preuzmite odmah!

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu

 

Pozovite nas